Singhai Fragrances

Mobile : +91-9559202032, +91-9335515568

E-mail : mail@singhaifragrances.comContact Us


Singhai Fragrances
Contact Person : Mr. Avinash Jain / Anurag Jain
Address : C.L.S.K JAIN House Jain Street, Kannauj, Uttar Pradesh - 209725, India
Correspondence Address : 287, Anandpuri, Near Transport Nagar, Kanpur (U.P.)-208023
Phone : +91-512-2608894
Fax : +91-512-3919091
Mobile : +91-9559202032, +91-9335515568
Email Address : mail@singhaifragrances.com
Alternate Email ID : avinashjain82@gmail.com
Web Site : http://www.singhaifragrances.com/
Web Page : https://www.exportersindia.com/singhaifragrances/